תודה רבה על תרומתך!

קבלה על התרומה נשלחה במייל. 

תרומות לכפר רפאל מוכרות לצרכי מס. אנא צרו קשר אם רצונכם בקבלה מהכפר ופרטי מלכ"ר.