היסטוריה

היוזמה להקמת כפר נולדה בתחילת שנות השבעים, כשקבוצת הורים לילדים נזקקים, ששהו מאז 1969 במוסד האנתרופוסופי "בית-אליהו" בבאר שבע, החלו לחשוב – בעידוד מייסדיו ומנהליו – על עתיד ילדיהם בהתבגרם. היו אלה בעיקר האנתרופוסופים הירושלמים ובראשם חווה ומיכאל לוי (ז"ל). הם עמלו באופן אדמיניסטרטיבי כדי להקים את בית-אליהו, ביחד עם רות מוסימן השוויצרית, שהביאה אליו את הכשרתה כמחנכת מרפאה, אותה רכשה אצל פריד גויטר ברוונסווד, אנגליה.

הצעד הראשון למימוש היזמה נעשה כשנמצאו 3 משפחות, שעקב מפגשן עם האנתרופוסופיה והיכרותן עם בית אליהו, החליטו להכין עצמן בעבודה מעשית ובלימודים להקמת הכפר. הואיל והיוזמה הייתה ראשונה מסוגה בישראל, הכשרתן נעשתה בעיקר בשוויץ ואירלנד.

 

קשה במיוחד היה להשיג שטח מתאים: שטחים שנמצאו מתאימים מבחינתנו, לא אושרו ע"י הרשויות, על פי רוב בשל חשש מפני השכנים העתידיים. רק בשנת 1978 ובעזרת משרד הרווחה, אותר המקום שהוקם בו הכפר. בשנת 1979 הגיעה לידי היוזמים התרומה המשמעותית הראשונה: אישה יהודיה מהולנד, הגברת הנרייטה פולק, שאיבדה את כל משפחתה בשואה, ציוותה את כל רכושה להקמת כפר רפאל. כך נפתחה האפשרות הפיזית להתחלת הבנייה. המשפחה הראשונה חזרה מהכשרתה, וביום ה-4.4.79 הונחה אבן הפינה לבניינים הראשונים. השתתפותם בטקס של ידידים רבים ונציגי רשויות שלטוניות, המחישה את רוחב ה"היקף" הנושא והתומך, שאנו חבים לו את קיומנו, כאז כן היום. אך סופת החול האיומה שהשתוללה כל זמן הטקס ובאה לאחר שני ימי חמסין, רמזה לנו על המאבק שיהיה עלינו לנהל בלי הרף במדבר, המאיים על החיים החיצוניים והפנימיים. בראש וראשונה דרושים כאן המים המחיים פשוטם כמשמעם, אך הם נדירים ויקרי ערך ויש להשתמש בהם בתבונה ובמשורה. 

צילום של הנחת אבן הפינה לכפר רפאל ב 4 לאפריל 1979

מכבסה ואריגה במקלט

נוף הכפר עם 3 בתים 1986

גן ירק